Amblyops abbreviata (M. Sars, 1869)

Amblyops abbreviata (M. Sars, 1869)
Photographer: Gaevskaya, N. S. (editor), 1948. Opredelitel' Fauny i Flory Severnyh Morey SSSR. Moskva: Sovetskaya Nauka.Rights holder: Ershova, Elizaveta

Female; a2 - antenna; up+t - uropod+telson